Tadeusz Hejda Szkoła na klarnet z. 1

55,00 

SKU: FA86-1217A Kategoria:
Zamierzeniem moim było opracowanie takiej szkoły, która by w początkach nauki nie była zbyt trudna, a jednocześnie zawierała materiał muzyczno-dydaktyczny niezbędny do właściwego i systematycznego opanowania instrumentu oraz kształtowania wrażliwości muzycznej ucznia. Starałem się tak stopniować trudności, aby były dostosowane do przeciętnie zdolnych uczniów. Moje usiłowania szły również w tym kierunku, aby materiał zawarty w tej szkole przez odpowiednie uszeregowanie problemowe pozwolił na przyswojenie uczniowi pierwszych zasad gry, a jednocześnie sprawiał mu jak najwięcej przyjemności i zadowolenia. [Tadeusz Hejda]


  • Seria: Seria Pedagogiczna
  • Wersja językowa wydania: pol.
  • Liczba stron: 144
  • Nr wydania: 8
  • Rok wydania: 2005
  • Format: N4 stoj. (235×305 mm)
Waga 1 kg